Poznaj dobre praktyki oparte na biologicznych modelach biznesowych i inspirujące przykłady z życia

Pokazuje 1 - 6 z 32
Model 1: Ciepło i paliwa z biomasy drzewnej
 Niniejszy model biznesowy został opracowany przez firmy przetwórcze wykorzystujące biomasę drzewną w celu zastąpienia źródeł energii opartych na paliwach kopalnych. W szczególności repreze […]
Model 2: Paliwo i energia elektryczna z biogazu
 Typ ten jest tworzony przez firmy przetwórcze mające na celu zastąpienie energii kopalnej, natomiast tym, co odróżnia go od poprzedniego typu, który wykorzystywał biomasę drzewną do produk […]
Model 3: Produkcja ciepła i energii elektrycznej dla regionu z różnych rodzaj...
 Ten typ Modelu Biznesowego oparty jest na pięciu przedsiębiorstwach wykorzystujących odpady i inne różne źródła biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz bioetanolu (jedna fi […]
Model 4: Specjalistyczna produkcja ciepła i energii elektrycznej i usługi z t...
 Ten typ został utworzony przez siedem przedsiębiorstw specjalizujących się w ciepłownictwie komunalnym. Ten typ jest odrębny od pozostałych, ponieważ tworzą go więksi dostawcy usług ciepło […]
Model 5: Innowacje w nowatorskich paliwach i substancjach biochemicznych
 Typ ten tworzą trzy przedsiębiorstwa, które są w trakcie opracowywania nowych paliw i produktów biochemicznych z odpadów przemysłu drzewnego, drewna i biomasy roślinnej. Wyróżnia się on wy […]
Model 6: Biogospodarka o obiegu zamkniętym w produkcji rolniczej
 Typ ten jest utworzony przez siedmiu producentów rolnych, którzy stosują zasady produkcji w obiegu zamkniętym w zakresie wykorzystania zasobów i odpadów we własnych zakładach produkcyjnych […]