Utforsk biobaserte forretningsmodeller for god praksis og inspirerende eksempler fra det virkelige liv

Showing 1 - 6 of 31
Modell 1: Varme og brensel fra trebiomasse
 Denne forretningsmodelltypen ble utarbeidet av prosessbedrifter som bruker trebiomasse for å erstatte fossile energikilder. Den representerte mer spesifikt to bedriftstyper: bedrifter som […]
Modell 2: Brensel og elektrisitet fra biogass
 Typen består av prosessbedrifter som har som mål å erstatte fossil energi. Den skiller seg fra den forrige typen, som brukte trebiomasse for å produsere fast brensel, ved at den bruker uli […]
Modell 3: Fjernvarme og elektrisitet fra ulike biomassekilder
 Denne forretningsmodelltypen er basert på fem bedrifter som bruker avfall og andre ulike kilder til biomasse for å produsere varme og elektrisitet, og bioetanol (én bedrift). Den skiller s […]
Modell 4: Spesialisert varme- og elektrisitetsproduksjon og -tjenester
 Denne typen ble dannet av sju bedrifter som spesialiserer seg inne fjernvarme. Denne typen skiller seg fra de andre da den består av større varme- og strømtjenesteleverandører som delvis d […]
Modell 5: Nyskapning innen nye brenselprodukter og biokjemikalier
 Typen utgjøres av tre bedrifter som er i ferd med å utvikle nye brensel- og biokjemiske produkter basert på restprodukter fra treindustrien og plantebasert biomasse. Typen skiller seg ut m […]
Modell 6: Sirkulær bioøkonomi i jordbruksproduksjon
 Typen utgjøres av sju jordbruksprodusenter som anvender prinsippene for sirkulær produksjon i sin ressurs- og avfallsbruk i sitt eget produksjonsanlegg. Bedrifter i denne gruppen er hoveds […]