Ištirkite gerą praktiką biologiniais verslo modeliais ir įkvepiančius pavyzdžius

Showing 1 - 6 of 32
1. modelis: Siltumenerģija un kurināmais no koksnes biomasas
 Šo uzņēmējdarbības modeli izveidoja pārstrādes uzņēmumi, kas izmanto koksnes biomasu fosilo enerģijas resursu aizvietošanai. Konkrētāk, tas pārstāvēja divu veidu uzņēmumus: tos, kas ražo c […]
2. modelis: Degviela/kurināmais un elektroenerģija no biogāzes
 Šo modeli veido pārstrādes uzņēmumi, kuru mērķis ir aizstāt fosilo enerģiju. Tas, kas to atšķir no iepriekš minētā modeļa, kurā cietajam kurināmajam izmantoja koksnes biomasu, ir atšķirīga […]
3. modelis: Centralizētā siltumapgāde un elektroenerģija no dažādiem biomasas...
 Šī uzņēmējdarbības modeļa pamatā ir pieci uzņēmumi, kas siltuma un elektroenerģijas ražošanai izmanto atkritumus un dažādus citus biomasas avotus, kā arī bioetanolu (viens uzņēmums). Tas i […]
4. modelis: Specializētā siltuma un elektroenerģijas ražošana un pakalpojumi
 Šo modeli veidoja septiņi uzņēmumi, kas specializējās centralizētajā siltumapgādē. Tas atšķiras no citiem, jo to veido lielāki siltumenerģijas un elektrības pakalpojumu sniedzēji, kas daļē […]
5. modelis: Inovācijas jaunu degvielu un bioķīmisko vielu jomā
 Šo modeli veido trīs uzņēmumi, kas izstrādā jaunas degvielas/kurināmo un bioķīmiskos produktus no kokrūpniecības atlikumiem, koksnes un augu biomasas. Šo veidu izceļ augsta pētniecības un […]
6. modelis: Aprites bioekonomika lauksaimnieciskajā ražošanā
 Šo modeli veido septiņi lauksaimniecības ražotāji, kas savos resursos izmanto aprites ražošanas principus un atkritumu izmantošanu. Šīs grupas uzņēmumi paši ir primārie ražotāji, un tas šo […]